Werkveld

Voorhuis sociaal-maatschappelijke dienstverlening (Voorhuis SMD) begeleidt mensen, met een psychiatrische aandoening en/of psychosociale problemen, op het gebied van:
  • Leefomgeving:

huisvesting, zelfstandig leven, zelfredzaamheid, begeleiding bij praktische vaardigheden, contacten binnen gezin / met familie, buren en instanties.

  • Financiën

budgetteren (overzicht inkomsten en uitgaven), inzicht in schulden, betalingsregelingen treffen, eventueel afspraken maken met schuldeisers, begeleiding bij schuldenregeling- of schuldsaneringstrajecten.

  • Administratie

postbeheer en archivering.

  • Dagindeling

opstaan, structuur aanbrengen in dag- / nachtritme, agendabeheer, afspraken maken en nakomen, eetpatroon, plannen huishoudelijke taken, (gezonde) maaltijden (voor-)bereiden.

  • Dagbesteding

oriëntatie op mogelijkheden m.b.t. werk, sport, school, hobby’s, (vrijwilligers)werk of dagbesteding.

  • Communicatie

onderhouden van contacten en relaties, behartigen van uw belangen bij instanties, organiseren en coördineren van de hulp, communicatie met instanties, communicatie binnen systeem / gezin / eigen netwerk, bevorderen assertiviteit.

  • Persoonlijke situatie

algemene dagelijkse levensbehoeften, bevorderen zelfredzaamheid, persoonlijke verzorging, gesprekken en oefeningen m.b.t. gewenste gedragsverandering, begeleiding bij stress/angsten/negatief zelfbeeld, (her)ontdekken van competenties en deze benutten in het dagelijks leven, motivering en ondersteuning bij het behalen van persoonlijke doelen en wensen.

Indien u moeite heeft met het bezoeken van bijvoorbeeld de (huis)arts, psychiater of andere locaties, is praktische ondersteuning hierin mogelijk. Dit kan ook in combinatie met een leertraject in de vorm van graduele exposure (het stapsgewijs overwinnen van uw angstgevoelens).

Op alle fronten geldt dat u als cliënt de regie zoveel mogelijk in handen houdt, dan wel krijgt. Indien nodig zal de regie tijdelijk worden overgenomen en nemen wij u aan de hand mee. Met andere woorden, wij motiveren, blijven altijd naast u staan en bieden de hulp waar nodig.