Samenwerken

Samenwerken

Voorhuis sociaal-maatschappelijke dienstverlening (Voorhuis SMD) is sinds december 2014, als zelfstandig zorgondernemer, lid van Coöperatie Zorgondernemers Twente en van november 2015 tot juli 2020 bestuurslid van deze Coöperatie. Sinds 9 juni 2021 neemt Voorhuis SMD plaats in de Raad van Toezicht van de Coöperatie Zorgondernemers Twente U.A.

De Coöperatie bestaat uit diverse professionele en gedreven zelfstandige ondernemers, met uiteenlopende specialisaties, die intensief met elkaar samenwerken. Doel is om adequaat in te kunnen spelen om de cliënt de juiste begeleiding te leveren die via de kortste en goedkoopste weg leidt naar het gewenste resultaat. Wij, de professionele zelfstandigen, profiteren van elkaars kennis en ervaring en stemmen de hulpvraag op elkaar af. Uiteraard altijd in het belang van de cliënt en de opdrachtgever.

De Coöperatie Zorgondernemers Twente heeft een contract met alle 14 Twentse gemeenten (Samen 14). Dit betekent dat de leden in al deze 14 gemeenten zorg kunnen leveren (w.b. WMO en Jeugdwet) aan eenieder die dat nodig heeft en waar de gemeente een indicatie voor heeft afgegeven.

Om via uw gemeente in aanmerking te komen voor begeleiding door Voorhuis sociaal-maatschappelijke dienstverlening (SMD), kunt u aan de WMO consulent van uw gemeente aangeven dat u begeleiding wenst door ‘Voorhuis sociaal-maatschappelijke dienstverlening / Voorhuis SMD’.
Ook kunt u, eventueel samen met de consulent, het contactformulier op deze website invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Stayble Mander
Sinds 2020 werken wij samen met Leerboerderij Stayble in Mander. Een kleinschalige werk- en leerplek voor mensen die (iets) verder van de arbeidsmarkt staan. Stayble schakelt onze hulp in, indien een deelnemer van de leerboerderij of dagbesteding (tijdelijk) extra individuele ondersteuning nodig heeft, of voor advies.

Waarvoor kunt u bij Voorhuis SMD terecht?

Voor een begeleider met verantwoordelijkheidsgevoel, die daadkrachtig kan optreden, goed kan luisteren, uw belangen behartigt, samenwerkt, en ook aandacht heeft voor overige gezinsleden. Met deskundigheid en ervaring op het gebied van psychiatrische ziektebeelden, persoonlijkheidsstoornissen, psychische problemen, en bij zogenaamde multi-problematiek. Waarbij de begeleider niet snel opgeeft en onvoorwaardelijk naast u als cliënt blijft staan!