Extra dienst: ondersteuning bij aanbestedingen en certificering

Ondersteuning wenselijk bij uw kwaliteits-(HKZ)certificering en / of bij uw aanbesteding(en)?

Niet elke zorgverlener heeft affiniteit met administratieve werkzaamheden en verplichte formulieren. Zij houden zich met name bezig met waar zij het meest goed in zijn, het ondersteunen van mensen met een hulpvraag.

Toch ontkomt geen enkele zelfstandige zorgverlener er aan.
Om ondersteuning – Zorg in Natura – te kunnen leveren, is een contract met de (Twentse) gemeenten noodzakelijk.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een contract met de Twentse gemeente(n) en om aan te tonen dat uw onderneming aan de eisen en wetgeving voldoet, is een kwaliteitskeurmerk noodzakelijk (zoals bijvoorbeeld een HKZ certificaat).

Wilt u uw onderneming als ZZP-er goed ingericht hebben en heeft u daar hulp bij nodig? Voorhuis SMD biedt deze diensten aan. Alleen dat wat nodig is en wat u wenselijk vindt.

Ondersteuning bij aanvraag HKZ ‘ZZP-er in Zorg en Welzijn’ – certificering:

Het traject bestaat uit:
– Een intakegesprek: wat is nodig, wat doet u zelf, waar kan Voorhuis SMD u in ondersteunen?
– Het verzamelen / inventariseren / beoordelen van de reeds aanwezige documenten;
– Toelichting van de eisen conform de NEN HKZ-norm ZZP’ers in zorg en welzijn;
– Aanmelding bij certificerende instantie;
– Het aanleveren van de nodige documenten;
– En uiteindelijk, een persoonlijke audit met u, waarbij de auditor onderzoekt of u aan alle eisen voldoet en voor een keurmerk in aanmerking komt.

Extra opties:
– Ondersteunen bij het opstellen van een kwaliteitshandboek;
– Opstellen van diverse, verplichte en niet verplichte, eigen formats voor uw onderneming (o.a. begeleidingsplan, evaluatieplan, zorgovereenkomst met gedragscode, privacy policy, facturen, jaarkalender, overige formulieren);
– Het tijdig informeren over relevante wetswijzigingen (is een extra service);
– Het op orde hebben van uw (elektronische) cliëntendossiers (vereiste documenten).

In overleg is alles mogelijk.

U betaalt, als ZZP-er, zelf de kosten aan de HKZ certificerende instantie en draagt zelf zorg voor de nodige documenten. Voorhuis SMD bespreekt vooraf met u welke documenten noodzakelijk zijn en waar/hoe u deze kunt aanvragen. Indien wenselijk is ondersteuning uiteraard mogelijk.

Hulp bij aanbestedingen / de volledige uitvoering ervan:

Ook biedt Voorhuis SMD ondersteuning aan bij de aanbesteding bij Samen 14 / regio Twente.
Of dit nu het gehele takenpakket is of slechts deels, alles is mogelijk en bespreekbaar.

U betaalt, als De ZZP-er, zelf de kosten en draagt zelf zorg voor de nodige documenten. Voorhuis SMD bespreekt vooraf met u welke documenten noodzakelijk zijn en waar/hoe u deze kunt aanvragen.

Indien u recent een kwaliteitscertificaat heeft verkregen, dan heeft u de nodige documenten voor de aanbesteding(en) ook grotendeels op orde. Dat scheelt al veel regelwerk.

Indien u nog niet beschikt over een kwaliteitscertificaat, dan is een verklaring, waaruit blijkt dat u met een certificeringstraject bezig bent, ínclusief een kwaliteitshandboek van uw onderneming, ook voldoende. Aan dit kwaliteitshandboek zijn, door de aanbestedende dienst, minimale eisen gesteld.
Voorhuis SMD kan u ondersteunen bij het opstellen van uw kwaliteitshandboek.

Voorwaarden / NB:
– De ondersteuning van Voorhuis SMD is gericht op eenmanszaken / ZZP-ers in de zorg.
– Ondersteuning van SMD geeft geen garantie voor het behalen van het HKZ certificaat dan wel de gunning met de Twentse gemeenten. Voorhuis SMD kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
– Wel zal Voorhuis SMD er alles aan doen om de meeste kans van slagen te hebben.
– U levert de nodige informatie desgevraagd en tijdig aan bij Voorhuis SMD. Dit betreft o.a. een GVA, uittreksel KvK, diploma’s DUO, VOG, AGB code, kwaliteitscertificaat / kwaliteitshandboek en overige verplichte documenten. Voorhuis SMD zal u hier tijdig over informeren en u hier, indien nodig, bij ondersteunen.

Samenwerking (online, bij u op kantoor of indien gewenst elders) is noodzakelijk, om zodoende het gewenste resultaat te behalen. Alles in onderling overleg.

Kosten?

Dit is per ondernemer en per opdracht verschillend.

Wenst u een totaalpakket (certificering, aanbesteding of beide?), dan wordt vooraf geïnventariseerd welke taken u zelf uitvoert en welke taken Voorhuis SMD voor u uitvoert. Alles wordt afgestemd op uw eigen onderneming, zodat u voldoet aan de gestelde eisen. Vervolgens wordt een offerte opgesteld, helder en transparant.
Wilt u de trajecten grotendeels zelf uitvoeren, maar is het wenselijk dat Voorhuis SMD met u meedenkt / u deels helpt en checkt of alles op orde is? Dan wordt een uurtarief gehanteerd.

Van belang om te weten is dat de tender in de regio Twente 2 x per kalenderjaar (in maart en september), gedurende 1 maand, in Negometrix wordt opengesteld. Tussentijds is het niet mogelijk om, als nieuwe zorgondernemer, mee te doen met de aanbesteding(en). Wel is het tussentijds mogelijk om eventuele wijzigingen in uw onderneming kenbaar te maken aan de aanbestedende dienst.

Informatie?

Informeer, geheel vrijblijvend, naar de mogelijkheden die het beste bij u passen. Als u het contactformulier op onze website invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Uiteraard kunt u ons ook zelf bellen of mailen (info@voorhuis-smd.nl) voor aanvullende informatie.