Missie & Visie

Missie

Het bieden van professionele, resultaatgerichte en laagdrempelige trajecten, voor mensen die begeleiding nodig hebben ter verbetering van hun psychisch welbevinden en zelfredzaamheid op alle levensgebieden. Hierbij altijd naast de cliënt blijven staan.

Visie

Het accepteren van een leven met een beperking of aandoening is een moeilijk proces. Als dit lukt, dan kun je je richten op de echt waardevolle zaken in je leven, op datgene waar het uiteindelijk om gaat (zoals bijvoorbeeld autonomie en het hebben van sociale contacten). Hierbij proberen wij het beste uit de cliënt halen door te kijken wat iemand, samen met hun naaste(n), wenst en kan. Door het creëren van meer rust in het dagelijks leven zal er ruimte ontstaan om aan eigen gedragsveranderingen te werken en om competenties te (her)ontdekken.