Intro

Voorhuis sociaal maatschappelijke dienstverlening, Voorhuis SMD, is erop gericht u zo goed mogelijk te begeleiden bij psychiatrische, psychische of sociale problemen.

Ervaart u veel stress, is er sprake van angstgevoelens, is uw leven een chaos, wilt u er meer sociale contacten, lukt het niet met de financiën, voelt u zich somber, lopen relaties vaak stuk en/of zijn er veel conflicten? Lees dan verder op deze site. Dit zijn enkele voorbeelden waar wij u bij willen en kunnen helpen.
Onze begeleiding is praktisch, deskundig en op uw behoeften en hulpvraag afgestemd. Integriteit, vertrouwen en respect staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zullen veel in het werk stellen om aan uw persoonlijke verwachtingen te voldoen, en hierbij open en eerlijk zijn. Het gaat erom dat u zich beter gaat voelen of beter leert met de situatie en problematiek om te gaan. Kortom: uw kwaliteit van leven verbeteren. Het gaat om ú!

Voorhuis SMD. . . als het niet vanzelf gaat!

U kunt bij Voorhuis SMD terecht voor ondersteuning in het dagelijkse functioneren. Niet alleen bij praktische, dagelijkse zaken, maar ook in het verbeteren van uw psychisch welzijn.

Dit geldt ook voor uw naaste(n) / overige gezinsleden, ook aan hen wordt de nodige aandacht geboden. Dit kan zijn in de vorm van het bieden van een luisterend oor, of er worden acties genomen om hen te ontlasten in hun zorgtaak. Dit alles is afhankelijk van de behoeften. Van belang is dat het systeem/gezin – als geheel – in onze begeleiding wordt betrokken. Ook zal, indien mogelijk, gebruik worden gemaakt van hun expertise en ondersteuning.

Neem een kijkje op de website en als u vragen heeft of een afspraak met ons wilt maken, vul de gegevens op het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen of mailen.

Wie ben ik?
fotodaphne

Mijn naam is Daphne Voorhuis en heb, na de opleiding Trajectbegeleiding, de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Saxion gevolgd, studierichtingen Klinische Psychologie en Ontwikkelingspsychologie & Orthopedagogie. Sinds 2009 ben ik als toegepast psycholoog werkzaam als ambulant begeleider in de GGZ. Ik begeleid mensen met een psychiatrische aandoening, en met psychische en/of sociale problemen, met als doel het leven (met een ziektebeeld) samen draaglijker maken. Er op eigen kracht het hoogst haalbare uit weten te halen, daar doen we het voor!

Ik ben iemand die goed kan luisteren, perspectief kan bieden, iemand die over een sterk analytisch vermogen beschikt en niet gauw opgeeft. Daarbij ben ik onbevooroordeeld, optimistisch en vriendelijk van aard, ik vind gemakkelijk aansluiting bij cliënten.

Waarom Voorhuis SMD?

Tijdens je leven kunnen zich problemen voordoen waardoor je niet meer optimaal functioneert in het dagelijks leven. De aard van deze problemen kan divers zijn. Denk aan het verlies van een dierbaar iemand, aan het mislukken van relaties en werk, aan chaos in je hoofd, of aan financiële problemen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je angstig bent en niet begrijpt waarom dat zo is. Of je merkt dat je eigenlijk nergens meer echt zin in hebt, en de post zich thuis blijft opstapelen. Dit zijn enkele voorbeelden.
Als gevolg van een psychiatrische aandoening kunnen (psychosociale) problemen ontstaan. Door eerst meer rust en structuur te creëren, ontstaat er meer ruimte om aan jezelf te werken.

Ikzelf ben van mening dat mensen met een psychiatrisch ziektebeeld dit ziektebeeld niet “zijn”, maar er wel veel hinder van kunnen hebben in hun functioneren. Doel van Voorhuis SMD is dat u met uw ziektebeeld leert om te gaan, zodat u er zo weinig mogelijk last van ondervindt. Met andere woorden, het leven met een ziektebeeld samen draaglijker maken, zodat u beter kunt functioneren in het dagelijks leven, en u zich beter gaat voelen. Dit geldt ook voor de omgeving van de cliënt, in de begeleiding krijgen ook zij de nodige aandacht.

“Het geeft mij veel voldoening dat ik cliënten kan helpen om het beste uit zichzelf te halen.
Ik ben onbevooroordeeld, geef niet snel op en heb, indien nodig, veel geduld in het contact met mensen.
Openheid en respect voor elkaar vind ik belangrijke voorwaarden in het opbouwen en behouden van een vertrouwensrelatie. Belangrijke ingrediënten voor mijn manier van begeleiden zijn: aandacht geven, luisteren, betrokkenheid, onvoorwaardelijk naast iemand blijven staan, motiveren, meedenken en samen op zoek gaan naar oplossingen, mogelijkheden en/of inzichten. Het is erg mooi om te zien dat iemands zelfvertrouwen en/of zelfredzaamheid toeneemt, in welke vorm en grootte dan ook. De cliënt doet het allemaal zelf, ik motiveer en ondersteun waar wenselijk en nodig.”

Intakefase

Als u zich aangemeld heeft, volgen er eerst één of meerdere intakegesprekken. We bespreken welke klachten of problemen u ervaart en inventariseren samen wat u anders wenst en waar u hulp bij nodig heeft.

Iedere hulpvraag is anders en iedere cliënt heeft een eigen verhaal. De vragen en wensen van u als cliënt zijn het uitgangspunt voor onze hulpverlening. Vanuit Voorhuis SMD sluiten we aan op uw kracht en op uw mogelijkheden. We kijken samen naar kansen en mogelijkheden voor de toekomst.
In de hulpverlening van Voorhuis SMD zijn vaste stappen, die we met iedere cliënt doorlopen. Samen met u wordt de hulpvraag geformuleerd, en er wordt een begeleidingsplan opgesteld, dat leidend is voor het verdere verloop van de begeleiding.
Voordat de begeleiding begint, worden enkele afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid, tijden, kosten, vakantieperiodes, ziekmelding, geheimhouding en vertrouwelijkheid.

Hoe verloopt de hulpverlening

Om welke hulp het ook gaat, bij Voorhuis SMD maken we na de kennismaking altijd eerst een plan waarin staat wat we samen gaan doen. Dat plan heet, zoals hierboven genoemd, het begeleidingsplan. Het maken van het begeleidingsplan doen we altijd samen met u als cliënt. In het begeleidingsplan staan uw doelen opgeschreven. Er wordt afgesproken hoe u uw doelen wilt bereiken, wat u hierin van uw hulpverlener verwacht en ook hoe lang er aan deze doelen gewerkt zal worden. Meestal bestaat de begeleiding uit praktische ondersteuning (het samen doen), en uit (motiverende) gesprekken en oefeningen, gericht op bijvoorbeeld emotieregulatie, communicatie/assertiviteit, bewustwording, zelfinzicht, zelfbeeld en gedragsverandering. Tijdens de begeleiding zijn er regelmatig evaluatiegesprekken, dan kijken we samen of en in hoeverre er al vooruitgang is en aan welke punten we misschien nog verder moeten werken. Ook kan het zijn dat bepaalde doelen aangepast of bijgesteld moeten worden.
Als het goed is, zijn uw doelen aan het eind van het hulpverleningstraject bereikt. Dat schrijven we op in het eindverslag.

Crisis

Wanneer er sprake is van een acute crisis, waarbij onmiddellijk moet worden ingegrepen, dan kunt u zich direct tot uw eigen (huis)arts wenden. Dit geldt ook voor problemen buiten kantooruren en in de weekenden. In sommige gevallen zijn, in overleg met uw begeleider, afspraken buiten kantoortijden mogelijk.

Klachten?

Wij vinden openheid en transparantie enorm belangrijk in de vertrouwensrelatie met cliënten. Mochten er toch klachten zijn over de hulpverlening, de werkwijze of anderszins, bespreek dit dan aub met uw begeleider. Mocht u dit niet kunnen of willen?, Voorhuis SMD is aangesloten bij KPZ (Klachtenportaal Zorg). U kunt uw klacht dan bij hen indienen. Zie hiervoor https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-wmo-klachtenportaal-zorg